Nyheter

2018

År 17/18 omsatte Magmet AB närmare 3 miljoner SEK, det innebär att Magmet ABs omsättning har mer än fördubblats.

Fokus under kommande år är att fortsätta jobba med befintliga relationer samt skapa större synlighet i olika kanaler både online och offline.